Sơn ngoài nhà Maxilite A919( 28C) – thùng 18L

1.943.500 1.160.000

034 734 2626