Sơn Lót ngoài trời Dulux Weathershield A936 – thùng 18L

3.239.000 1.910.000

098.1117.098