Chị Google xin được trả lời câu hỏi ” Vợ bé Vân có nên nghe lời a Nguyễn Thọ Vũ không? “

Câu trả lời là CÓ CÓ CÓ ….. CÓ nhé

vk be Van co nen nghe loi a Nguyen Tho Vu khong - Vk bé Vân có nên nghe lời anh Nguyễn Thọ Vũ không?
Vợ bé Vân có nên nghe lời anh Nguyễn Thọ Vũ không

Làm vợ bé thì phải biết điều này, phải ngoan này, phải biết đấm lưng, bóp chân, bóp tay cho a Vũ này

Không được hư, a Vũ nói gì cũng phải nghe, không được cãi lại