SƠN NGOẠI THẤT ( đơn giá gồm: nhân công + vật tư sơn )

Tên sản phẩm Số lớp Đơn giá ( 1m²)
Dulux Weathershield- bóng 1 lót + 2 màu 90,000 – 95,000 VNĐ
Dulux Inspire- bóng 1 lót + 2 màu 70,000 – 75,000 VNĐ

SƠN NỘI THẤT ( đơn giá gồm: nhân công + vật tư sơn )

Tên sản phẩm Số lớp Đơn giá ( 1m²)
Dulux Ambiance 5in1 1 lót + 2 màu 60,000 – 65,000 VNĐ
Dulux EasyClean 1 lót + 2 màu 50,000 – 55,000 VNĐ
Dulux Inspire 1 lót + 2 màu 40,000 – 45,000 VNĐ

SƠN NGOẠI THẤT ( đơn giá gồm: nhân công + vật tư sơn )

Tên sản phẩm Số lớp Đơn giá ( 1m²)
CTmax Color Shield – Bóng cao cấp 1 lót + 2 màu 90,000 – 95,000 VNĐ

SƠN NỘI THẤT ( đơn giá gồm: nhân ng + vật tư sơn )

Tên sản phẩm Số lớp Đơn giá ( 1m²)
CTmax Violet – siêu bóng cao cấp 1 lót + 2 màu 55,000 – 60,000 VNĐ
CTmax Bright Pearl – bóng cao cấp 1 lót + 2 màu 45,000 – 50,000 VNĐ
CTmax Smooth – mịn 1 lót + 2 màu 35,000 – 40,000 VNĐ

SƠN NGOẠI THẤT ( đơn giá gồm: nhân công + vật tư sơn)

Tên sản phẩm Số lớp Đơn giá ( 1m²)
Jotun JotaShield- chống phai màu 1 lót + 2 màu 95,000 – 100,000 VNĐ
Jotun Essence- ngoại thất bền đẹp 1 lót + 2 màu 60,000 – 65,000 VNĐ

SƠN NỘI THẤT ( đơn giá gồm: nhân công + vật tư sơn )

Tên sản phẩm Số lớp Đơn giá ( 1m²)
Jotun Majestic- đẹp hoàn hảo 1 lót + 2 màu 60,000 – 65,000 VNĐ
Jotun Essence- che phủ tối đa 1 lót + 2 màu 45,000 – 50,000 VNĐ
Jotun Essence- dễ lau chùi 1 lót + 2 màu 45,000 VNĐ

SƠN NGOẠI THẤT ( đơn giá gồm: nhân công + vật tư sơn )

Tên sản phẩm Số lớp Đơn giá ( 1m²)
Sơn BÓNG Kova ngoài trời 1 lót + 2 màu 95,000 – 100,000 VNĐ
Sơn BÁN BÓNG Kova ngoài trời 1 lót + 2 màu 75,000 – 80,000 VNĐ

SƠN NỘI THẤT ( đơn giá gồm: nhân công + vật tư sơn )

Tên sản phẩm Số lớp Đơn giá ( 1m²)
Sơn BÓNG Kova trong nhà 1 lót + 2 màu 65,000 – 70,000 VNĐ
Sơn BÁN BÓNG Kova trong nhà 1 lót + 2 màu 55,000 – 65,000 VNĐ
Sơn KHÔNG BÓNG Kova trong nhà 1 lót + 2 màu 40,000 – 45,000 VNĐ

SƠN NGOẠI THẤT ( đơn giá gồm: nhân công + vật tư sơn )

Tên sản phẩm Số lớp Đơn giá ( 1m²)
NP WEATHERGARD PLUS+ 1 lót + 2 màu 100,000 – 110,000 VNĐ
NP SUPERGARD 1 lót + 2 màu 75,000 – 80,000 VNĐ

SƠN NỘI THẤT ( đơn giá gồm: nhân công + vật tư sơn )

Tên sản phẩm Số lớp Đơn giá ( 1m²)
NP ODOURLESS BÓNG (KHÔNG MÙI) 1 lót + 2 màu 85,000 – 90,000 VNĐ
NP ODOURLESS CHÙI RỬA VƯỢT TRỘI 1 lót + 2 màu 60,000 – 65,000 VNĐ
NP MATEX 1 lót + 2 màu 50,000 – 55,000 VNĐ

SƠN NGOẠI THẤT ( đơn giá gồm: nhân công + vật tư sơn )

Tên sản phẩm
Số lớp
Đơn giá ( 1m²)

Dulux Weathershield- bóng
1 lót + 2 màu
90,000 – 95,000 VNĐ

Dulux Inspire- bóng
1 lót + 2 màu
70,000 – 75,000 VNĐ

SƠN NỘI THẤT ( đơn giá gồm: nhân công + vật tư sơn )

Tên sản phẩm
Số lớp
Đơn giá ( 1m²)

Dulux Ambiance 5in1
1 lót + 2 màu
60,000 – 65,000 VNĐ

Dulux EasyClean
1 lót + 2 màu
50,000 – 55,000 VNĐ

Dulux Inspire
1 lót + 2 màu
40,000 – 45,000 VNĐ

SƠN NGOẠI THẤT ( đơn giá gồm: nhân công + vật tư sơn )

Tên sản phẩm
Số lớp
Đơn giá ( 1m²)

CTmax Color Shield – Bóng cao cấp
1 lót + 2 màu
90,000 – 95,000 VNĐ

SƠN NỘI THẤT ( đơn giá gồm: nhân công + vật tư sơn )

Tên sản phẩm
Số lớp
Đơn giá ( 1m²)

CTmax Violet – siêu bóng cao cấp
1 lót + 2 màu
55,000 – 60,000 VNĐ

CTmax Bright Pearl – bóng cao cấp
1 lót + 2 màu
45,000 – 50,000 VNĐ

CTmax Smooth – mịn
1 lót + 2 màu
35,000 – 40,000 VNĐ

SƠN NGOẠI THẤT ( đơn giá gồm: nhân công + vật tư sơn)

Tên sản phẩm
Số lớp
Đơn giá ( 1m²)

Jotun JotaShield- chống phai màu
1 lót + 2 màu
95,000 – 100,000 VNĐ

Jotun Essence- ngoại thất bền đẹp
1 lót + 2 màu
60,000 – 65,000 VNĐ

SƠN NỘI THẤT ( đơn giá gồm: nhân công + vật tư sơn )

Tên sản phẩm
Số lớp
Đơn giá ( 1m²)

Jotun Majestic- đẹp hoàn hảo
1 lót + 2 màu
60,000 – 65,000 VNĐ

Jotun Essence- che phủ tối đa
1 lót + 2 màu
45,000 – 50,000 VNĐ

Jotun Essence- dễ lau chùi
1 lót + 2 màu
45,000 VNĐ

SƠN NGOẠI THẤT ( đơn giá gồm: nhân công + vật tư sơn )

Tên sản phẩm
Số lớp
Đơn giá ( 1m²)

Sơn BÓNG Kova ngoài trời
1 lót + 2 màu
95,000 – 100,000 VNĐ

Sơn BÁN BÓNG Kova ngoài trời
1 lót + 2 màu
75,000 – 80,000 VNĐ

SƠN NỘI THẤT ( đơn giá gồm: nhân công + vật tư sơn )

Tên sản phẩm
Số lớp
Đơn giá ( 1m²)

Sơn BÓNG Kova trong nhà
1 lót + 2 màu
65,000 – 70,000 VNĐ

Sơn BÁN BÓNG Kova trong nhà
1 lót + 2 màu
55,000 – 65,000 VNĐ

Sơn KHÔNG BÓNG Kova trong nhà
1 lót + 2 màu
40,000 – 45,000 VNĐ

SƠN NGOẠI THẤT ( đơn giá gồm: nhân công + vật tư sơn )

Tên sản phẩm
Số lớp
Đơn giá ( 1m²)

NP WEATHERGARD PLUS+
1 lót + 2 màu
100,000 – 110,000 VNĐ

NP SUPERGARD
1 lót + 2 màu
75,000 – 80,000 VNĐ

SƠN NỘI THẤT ( đơn giá gồm: nhân công + vật tư sơn )

Tên sản phẩm
Số lớp
Đơn giá ( 1m²)

NP ODOURLESS BÓNG (KHÔNG MÙI)
1 lót + 2 màu
85,000 – 90,000 VNĐ

NP ODOURLESS CHÙI RỬA VƯỢT TRỘI
1 lót + 2 màu
60,000 – 65,000 VNĐ

NP MATEX
1 lót + 2 màu
50,000 – 55,000 VNĐ